جست و جوی ملک

درحال دریافت اطلاعات

فروش

زمین

۱۳۰ هزار تومان

کشاورزی، زراعی

۷۰ میلیون تومان

مازندران, نوشهر , مازندران نوشهر موسی آباد

جزئیات

فروش

زمین

۵۵۰ هزار تومان

مسکونی

۲۲۰/۵۵ میلیون تومان

مازندران, رامسر

جزئیات

فروش

باغ

۱۶۰ هزار تومان

مسکونی، باغداری

۱۸۰ میلیون تومان

مازندران, تنكابن , خرم آباد، مزردشت

جزئیات

فروش

زمین

۳۰۰ هزار تومان

مسکونی

۲۱۰ میلیون تومان

مازندران, تنكابن , قلعه گردن

جزئیات

فروش

زمین

۳۰۰ هزار تومان

مسکونی

۱/۲۵ میلیارد تومان

مازندران, تنكابن , قلعه گردن

جزئیات

فروش

ویلا

۱ میلیون تومان

مسکونی

۲۵۰ میلیون تومان

مازندران, تنكابن , نشتارود، روستای عبدالله آباد، کوچه بهار ۱۱

جزئیات

فروش

آپارتمان

۱/۷ میلیون تومان

تجاری، مسکونی

۳۰۰ میلیون تومان

مازندران, چالوس , خیابان گلسرخی، سر سه راه اول سر نبش، رو به رو آموزشگاه آرایشگری٣ طبقه الیان، طبقه ی دوم

جزئیات

فروش

زمین

۱۰۰ هزار تومان

مسکونی

۱/۵ میلیارد تومان

مازندران, تنكابن , کوچه افشین ته کوچه سمت راست

جزئیات

فروش

زمین

۱/۷ میلیون تومان

تجاری، مسکونی

۲۰/۴ میلیارد تومان

مازندران, تنكابن , تنکابن به سمت چالوس جنب هتل امپراطور

جزئیات
مقایسه کن {{compareList.length.toString().toFaDigit()}}