جست و جوی ملک

درحال دریافت اطلاعات

فروش

زمین

۱۰۰ هزار تومان

مسکونی

۱/۵ میلیارد تومان

مازندران, تنكابن , کوچه افشین ته کوچه سمت راست

جزئیات

فروش

زمین

۱/۷ میلیون تومان

تجاری، مسکونی

۲۰/۴ میلیارد تومان

مازندران, تنكابن , تنکابن به سمت چالوس جنب هتل امپراطور

جزئیات

فروش

باغ

۲۵۰ میلیون تومان

مسکونی

۱۵۷ میلیون تومان

مازندران, تنكابن , عزیز آباد- انتهای آسفالت دست چپ

جزئیات

فروش

زمین

۲۵۰ هزار تومان

مسکونی

۱۱۵ میلیون تومان

مازندران, تنكابن , قبل از دوراهی هالو کله جنب آهن آلات بحری کوچه گلستان

جزئیات

فروش

زمین

۳۵۰ هزار تومان

مسکونی

۹۹ میلیون تومان

مازندران, تنكابن , کمربندی اصلی تنکابن. جنب لوازم ساختمانی ابراهیمی داخل کوچه ی ۸ ماری

جزئیات

فروش

آپارتمان

۱/۳ میلیون تومان

مسکونی

۱۱۰ میلیون تومان

مازندران, تنكابن , خیابان میرزای شیرازی، رو به روی مسجد، ساختمان نیایش

جزئیات

فروش

آپارتمان

۱/۴ میلیون تومان

مسکونی

۱۰۰ میلیون تومان

مازندران, تنكابن , کوچه افشین، انتهای کوچه سمت راست، ساختمان سفید

جزئیات

فروش

زمین

۲۵۰ هزار تومان

مسکونی

۲۰۸ میلیون تومان

مازندران, تنكابن , دوهزار، روستای برسه

جزئیات

فروش

ویلا

تماس بگیرید

مسکونی

تماس بگیرید

مازندران, بابلسر , صفايه

جزئیات
مقایسه کن {{compareList.length.toString().toFaDigit()}}