۱۷ خانه‌ی کوچک حیرت انگیز

 ۱۷ خانه‌ی کوچک حیرت انگیز
۱ نظر

حالا، برای کوچک تر کردن بیشتر منزل خود نیز آماده باشید! جنبش "خانه کوچک" در سال‌های اخیر الهام بخش بسیاری افراد جهت روی آوردن به زندگی ساده بوده است. منظور از سادگی، این نیست که شما تمامی رویاهایی که برای منزل شخصی تان در سر داشتید را کنار بگذارید! به این کوچولوهای دوست داشتنی نگاه کنید! متوجه می شوید که اندازه آنقدرها هم مهم نیست.  در ادامه با حیطه همراه باشید.


۱. The Cinderbox Dwelling


 ۱۷ خانه‌ی کوچک حیرت انگیز 17 amazing small house۲. The Rhino Cube Zulu Queen


 ۱۷ خانه‌ی کوچک حیرت انگیز 17 amazing small house


۳. The Cypress


 ۱۷ خانه‌ی کوچک حیرت انگیز 17 amazing small house


۴. The Bunkie


 ۱۷ خانه‌ی کوچک حیرت انگیز 17 amazing small house


۵. Tiny Texas Houses


 ۱۷ خانه‌ی کوچک حیرت انگیز 17 amazing small house


۶. The Hermit House


 ۱۷ خانه‌ی کوچک حیرت انگیز 17 amazing small house


۷. Kenjo Outdoor Cottage


 ۱۷ خانه‌ی کوچک حیرت انگیز 17 amazing small house


۸. Gute Shepherd Hut


 ۱۷ خانه‌ی کوچک حیرت انگیز 17 amazing small house


۹. The Leaf House


 ۱۷ خانه‌ی کوچک حیرت انگیز 17 amazing small house


۱۰. The Linden


 ۱۷ خانه‌ی کوچک حیرت انگیز 17 amazing small house


۱۱. Jero


 ۱۷ خانه‌ی کوچک حیرت انگیز 17 amazing small house


۱۲. Tiny Heirloom House


 ۱۷ خانه‌ی کوچک حیرت انگیز 17 amazing small house


۱۳. The Mini House


 ۱۷ خانه‌ی کوچک حیرت انگیز 17 amazing small house


۱۴. Portland Alternative Dwellings Sweatpea


 ۱۷ خانه‌ی کوچک حیرت انگیز 17 amazing small house


۱۵. The Gifford


 ۱۷ خانه‌ی کوچک حیرت انگیز 17 amazing small house


۱۶. Rocky Mountain Tiny Homes


 ۱۷ خانه‌ی کوچک حیرت انگیز 17 amazing small house


۱۷. The Minimod


 ۱۷ خانه‌ی کوچک حیرت انگیز 17 amazing small house


 

 

       

در حال بارگذاری

نظرات کاربران

{{c.fullName}}


عضویت
مقایسه کن {{compareList.length.toString().toFaDigit()}}