#داربستی

۱ مورد

نتایج

سیستم #قالب میزی #داربستی :


سیستم قالب میزی داربستی جهت قالب بندی #دال های بتنی تخت و اجرای سقف های وسیع و مرتفع بخصوص انواع سازه های بلند مرتبه مورد استفاده قرار می گیرد . در این نوع سیستم رویه مونتاژ شده قالب بر روی سیستم داربست قرار گرفته و به آن مهار می گردد. با افزایش و یا کاهش پایه های عمودی، مهارهای افقی و جانبی ، می توان قالب میزی داربستی را برای ارتفاعات مختلف و تحمل بارهای متفاوت تنظیم نمود .


با به کار گیری از این سیستم اجرای عملیات قالب بندی سقف به دلیل سرعت بالای نصب ، سادگی اتصالات و اجزاء، سبکی وزن قطعات و جابه جایی آسان ، بسیار بالاتر بوده و کیفیت سطوح تمام شده# بتن به علت استفاده از رویه پلای وود بسیار با کیفیت و یکنواخت می باشد . قالب های میزی داربستی در مرحله شروع پروژه به صورت یکپارچه نصب شده و بدون مونتاژ مجدد تا انتهای اجرای سازه بتن استفاده می گردند .


پس از بتن ریزی سقف ، قالب به سادگی توسط چرخ های مخصوصی که به پایه های سیستم داربست نصب می باشد به لبه سقف منتقل شده و سپس توسط #جرثقیل به طبقه بعدی منتقل می گردد.

توسط چنگال مخصوصی که به قالب میزی داربستی متصل می گردد،جابجایی یکپارچه سیستم قالب در ارتفاع و طبقات مختلف بوسیله جرثقیل به راحتی و در کوتاه ترین زمان امکان پذیر می باشد .

۳ نفر پسندیدند

بدون نظر

۱ سال قبل

مقایسه کن {{compareList.length.toString().toFaDigit()}}