درباره من

توانایی‌ها

    در حال بارگزاری

  • نقد فیلم
  • فلسفه
  • داستان نویسی
  • فیلمسازی و مستندسازی
  • دوبلاژ

فعالیت‌ها

هوداد مافی تا کنون فعالیتی نداشته است