درباره من

توانایی‌ها

    در حال بارگزاری

  • تدریس ریاضی
  • مقدمات الکترونیک ربات
  • تحلیل مسائل

فعالیت‌ها

فاطمه سلمانی تا کنون فعالیتی نداشته است