فاطمه سلمانی

فاطمه سلمانی

درباره من

توانایی ها

    در حال بارگزاری

  • تدریس ریاضی
  • مقدمات الکترونیک ربات
  • تحلیل مسائل

اطلاعات تماس

"فاطمه سلمانی" فاطمه سلمانی "تدریس ریاضی"

فعالیت ها

فاطمه سلمانی تا کنون فعالیتی نداشته است