سعیده اکبری

سعیده اکبری

درباره من

توانایی ها

    در حال بارگزاری

  • ایده پردازی پروژه های چالش برانگیز
  • فرآوری و بسته بندی چای

اطلاعات تماس

"سعیده اکبری" سعیده اکبری "ایده پردازی پروژه های چالش برانگیز"

فعالیت ها