جلوه ی کاغذ دیواری بیشتر از مب... - معماری داخلی کندو علیجانی


بدون نظر

جلوه ی کاغذ دیواری بیشتر از مبلمان


با استفاده از طرح های قطری و زیگزاگ می توانید محیط را زنده و پویا جلوه دهید. چنین طرح هایی به عنوان طرح های انرژی زا شناخته می شوند.

در حال بارگذاری

نظرات کاربران

{{c.fullName}}


عضویت
مقایسه کن {{compareList.length.toString().toFaDigit()}}