قالب های #تونل از لحاظ بهره بر... - پرهام دهقانی


۱ نظر

قالب های #تونل از لحاظ بهره برداری شامل : تونل های راه ( تونل جاده ، تونل راه آهن و مترو ) و تونل های آب ( تونل سد شامل انحراف آب ، آب بر ، گالری تزریق و تونل فاضلاب ) می باشند و از لحاظ مقطع به انواع مقاطع دایره ای شکل ، نعل اسبی و ... تقسیم می گردد .


در #طراحی قالب های تونل می بایست فاکتورهای زیادی را مورد بررسی قرار داد از جمله مشکلات دسترسی و فضای کاری محدود ، فضای لازم جهت عبور و مرور وسایل نقلیه باری ، توان حداکثر استفاده مجدد از قالب ، سهولت تحرک در فضای محدود ، ایجاد سطح صاف و صیقلی ، مقاومت در برابر فشار بالای #بتن ، بهینه کردن وزن قالب و صرفه اقتصادی آن ، عدم اعوجاج در طول تونل ، هماهنگی بتن کف با دیواره و صدها نکته ریز دیگر که می بایست به صورت دقیق در طراحی لحاظ شود .


جهت بتن٬ریزی یک مقطع تونل حفاری شده ابتدا می بایست قالب کف ساز ساخته شود و بتن ریزی کف انجام گیرد . قالب های کف ساز معمولاً برای ˚۹۰ ( با توجه به شعاع انحنای تونل ) از قسمت پایین مقطع ساخته می شوند . این #قالب ها معمولاً در طول های ۶ متر ، ۹ متر و ۱۲ متر ساخته می شود . پوسته قالب به وسیله #کالسکه حامل قالب که برروی ریل در حرکت می باشد ، امکان بتن ریزی کف تونل را فراهم می سازد .

در حال بارگذاری

نظرات کاربران

{{c.fullName}}


عضویت
مقایسه کن {{compareList.length.toString().toFaDigit()}}